Algemene voorwaarden

 

 1. Het is mogelijk om je in te schrijven voor mijn online cursus via de website.
 2. Je dient te betalen volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden.
 3. Je ontvangt (tenzij sprake is van een storing) een bevestiging van de geplaatste bestelling. Na het volledig en succesvol afronden van de online betaalprocedure, krijg je vanaf een bepaalde datum toegang tot de training. Je kunt de training je toegang hebt gekregen, kosteloos annuleren, je krijgt dan wel jouw geld terug. Heb je eenmaal toegang gekregen en beschik je over het bestelde product via een eigen inlog, dan kun jij jouw bestelling niet meer annuleren, er bestaat geen restitutie bij betaalde gelden. Het is na de toegang dus niet meer mogelijk om te annuleren en je moet derhalve het volledige bedrag betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat het herroepingsrecht dan niet meer van toepassing is en dat ook tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
 4. Ik mag altijd bepaalde deelnemers weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat ik verplicht ben om een reden te geven, waarna de betalingsverplichting vervalt en al voldane betalingen (naar evenredigheid van niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.
 5. Ik kan jou geen garantie geven dat de online cursus te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is. Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de cursus. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig is voor het gebruik.
 6. Je houdt toegang tot de cursus, zoals bij de cursus op de website staat aangegeven.
 7. Door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heb je soms mogelijk tijdelijk geen toegang. Dit probeer Ik altijd zo snel mogelijk op te lossen, maar het vormt geen reden voor aansprakelijkheid noch is het een reden om jouw geld terug te vragen. 
 8. Ik streef ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van het gekochte programma, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere URL, zal ik je dit 3 uiterlijk maanden van tevoren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
 9. Ik mag de inhoud tussentijds wijzigen voor verbetering als ook de planning van onderdelen. Je ontvangt hiervan bericht, zonder dat ik gehouden ben aan opgave van reden. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres komt voor jouw risico.
 10. Let op dat deelname aan de online cursus voor jouw risico komt. Het is op geen enkele manier een vervanging ‘echte mensen’ noch een vervanging van een vorm van zorg zoals een dierenarts, hoefsmid of welke andere vorm van zorg dan ook.
 11. Jij bent je ook bij deelname aan de online cursus bewust van de onvoorspelbaarheid en eventuele risico´s die het werken met paarden met zich mee brengt bewust, het opvolgen van mijn instructies en het uitvoeren van de oefeningen is altijd jouw eigen verantwoordelijkheid.
 12. Let op dat op de cursus mijn intellectueel eigendom rust en dat je dus niets uit de cursus mag verveelvoudigen, mag doorverkopen, of anders dan voor eigen gebruik mag gebruiken. Ook mag je geen inloggegevens delen met derden, op straffe van een boete naast eventueel een vergoeding van de schade.